11 november 2021

Het Informatiepunt Digitale Overheid: wat is het?
Het IDO is een plek in de bibliotheek van IJsselstein waar mensen terecht kunnen met alle vragen over de digitale overheid.  Daar staan getrainde mensen van de Bibliotheek, Pulse of Sociaal Team inwoners tijdens spreekuren te woord en helpen hen direct op weg of maken met iemand een afspraak voor hulp elders. Bijvoorbeeld met vragen over de belastingdienst, UWV of hulp bij het maken van online afspraken.
Bij het IDO sporen we mensen ook actief aan om zelf stappen te zetten om digitaal vaardiger te worden. IDO-medewerkers zullen bezoekers proberen enthousiast te maken voor het cursusaanbod waarbij je beter leert omgaan met de computer, internet of DigiD.

Waarom?
Veel landelijke overheidsorganisaties hebben geen lokaal loket meer. Steeds meer dingen moet je van de overheid digitaal regelen. Voor mensen met lage taal- en/of digitale vaardigheden is dit lastig.

Praktische info
Mensen hoeven geen afspraak te maken. Ze kunnen gewoon binnenlopen op één van deze momenten:

  • dinsdag 13.00 - 16.00 uur
  • donderdag 9.30 - 12.30 uur
  • vrijdag 9.30 - 12.30 uur

De spreekuren vinden plaats naast de balie in de bibliotheek. Volg de stippen bij binnenkomst naar links.
informatiepunt digitale overheid

 

20 augustus 2021

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet in gegaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. Door deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, niet worden buitengesloten van activiteiten die door school georganiseerd worden. Het gaat hierbij om activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school, buiten het vaste onderwijsprogramma georganiseerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes/excursies/schoolkamp, kerst- of sinterklaasvieringen, overblijfkosten bij continurooster, afscheid groep 8. of tweetalig onderwijs. Ouders hoeven niet op te geven waarom zij de financiële bijdrage niet betalen. Ze kunnen, als ze dat wensen, wel de U-pas hiervoor gebruiken.
Vanuit Stichting Leergeld zullen wij ouders die bij ons een aanvraag doen voor vergoeding voor schoolkosten informeren dat we hun aanvraag afwijzen en adviseren om met de school een regeling te treffen.

17 mei 2021

Inmiddels is ons jaarverslag over 2020 gereed en kun je lezen wat we allemaal in dat jaar gedaan hebben.
Kijk bij 'Wie zijn wij'

10 februari 2021

Na de zomervakantie gaat er weer een nieuwe groep leerlingen van de basisschool naar de brugklassen van het voortgezet onderwijs.
Dat betekent onder meer, dat de kinderen een laptop moeten aanschaffen, die zij zowel op school als thuis moeten kunnen gebruiken. De scholen zullen hierover de komende tijd informatie gaan verstrekken. Voor kinderen met een U-pas, betaalt Stichting Leergeld de aankoopkosten van de laptop. U kunt hiervoor een aanvraag indienen op onze website. Bij vragen, kunt ons bellen op het telefonische spreekuur op maandagen en donderdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.